שירותי אבטחה

 • סדרן חניה באירוע המחיר לשעה
  65 - 50
 • אבטחת אירועים המחיר לשעה כולל אבטחת מסיבות
  100 - 55
 • אבטחת אישים המחיר לשעה למאבטח אישים חמוש
  300 - 120
 • סדרן חניה באירוע המחיר לשעה
  65 - 50
 • אבטחת אירועים המחיר לשעה כולל אבטחת מסיבות
  100 - 55
 • אבטחת אישים המחיר לשעה למאבטח אישים חמוש
  300 - 120

אבטחת טיולים

 • חובש טיולים המחיר לטיול יומי, בין 8 ל-10 שעות טיול
  800 - 600
 • מגיש עזרה ראשונה - חמוש המחיר לטיול יומי, בין 8 ל-10 שעות טיול
  1 - 550
 • מאבטח טיולים - חמוש המחיר לטיול יומי, בין 8 ל-10 שעות טיול
  800 - 450
 • חובש טיולים המחיר לטיול יומי, בין 8 ל-10 שעות טיול
  800 - 600
 • מגיש עזרה ראשונה - חמוש המחיר לטיול יומי, בין 8 ל-10 שעות טיול
  1000 - 550
 • מאבטח טיולים - חמוש המחיר לטיול יומי, בין 8 ל-10 שעות טיול
  800 - 450

שירותי סיור

 • תוספת עבור ניידת סיורים בשבת
  0 - 0
 • ניידת סיורים המחיר לשעה, לסייר כולל רכב ודלק
  150 - 75
 • דמי מנוי חודשי למוקד סיור בזמן אזעקה המחיר לחודש עבור שרות מוקד אבטחה רמה א' לבית פרטי או דירה
  150 - 90
 • תוספת עבור ניידת סיורים בשבת
  0 - 0
 • ניידת סיורים המחיר לשעה, לסייר כולל רכב ודלק
  150 - 75
 • דמי מנוי חודשי למוקד סיור בזמן אזעקה המחיר לחודש עבור שרות מוקד אבטחה רמה א' לבית פרטי או דירה
  150 - 90

שירותי שמירה

 • מאבטח במוסדות חינוך המחיר לשעה למאבטח חמוש רמה ב'
  65 - 50
 • תוספת עבור שמירה בשבת
  0 - 0
 • תוספת עבור שמירה בלילה התוספת במחיר החל מהשעה השמינית לעבודה
  0 - 0
 • שומר לובי - חמוש המחיר לשעה, לשומר עם נשק בעמדת לובי/כניסה
  65 - 50
 • שומר לובי - לא חמוש המחיר לשעה, לשומר ללא נשק בעמדת לובי/כניסה
  52 - 42
 • מאבטח במוסדות חינוך המחיר לשעה למאבטח חמוש רמה ב'
  65 - 50
 • תוספת עבור שמירה בשבת
  0 - 0
 • תוספת עבור שמירה בלילה התוספת במחיר החל מהשעה השמינית לעבודה
  0 - 0
 • שומר לובי - חמוש המחיר לשעה, לשומר עם נשק בעמדת לובי/כניסה
  65 - 50
 • שומר לובי - לא חמוש המחיר לשעה, לשומר ללא נשק בעמדת לובי/כניסה
  52 - 42

מאמרים מקצועים