שירותי אבטחה

מחיר שרות תיאור השרות מחיר מומלץ
סדרן חניה באירוע המחיר לשעה 65 - 50
אבטחת אירועים המחיר לשעה כולל אבטחת מסיבות 100 - 55
אבטחת אישים המחיר לשעה למאבטח אישים חמוש 300 - 120
סדרן חניה באירוע המחיר לשעה 65 - 50
אבטחת אירועים המחיר לשעה כולל אבטחת מסיבות 100 - 55
אבטחת אישים המחיר לשעה למאבטח אישים חמוש 300 - 120

אבטחת טיולים

מחיר שרות תיאור השרות מחיר מומלץ
חובש טיולים המחיר לטיול יומי, בין 8 ל-10 שעות טיול 800 - 600
מגיש עזרה ראשונה - חמוש המחיר לטיול יומי, בין 8 ל-10 שעות טיול 1 - 550
מאבטח טיולים - חמוש המחיר לטיול יומי, בין 8 ל-10 שעות טיול 800 - 450
חובש טיולים המחיר לטיול יומי, בין 8 ל-10 שעות טיול 800 - 600
מגיש עזרה ראשונה - חמוש המחיר לטיול יומי, בין 8 ל-10 שעות טיול 1000 - 550
מאבטח טיולים - חמוש המחיר לטיול יומי, בין 8 ל-10 שעות טיול 800 - 450

שירותי סיור

מחיר שרות תיאור השרות מחיר מומלץ
תוספת עבור ניידת סיורים בשבת 0 - 0
ניידת סיורים המחיר לשעה, לסייר כולל רכב ודלק 150 - 75
דמי מנוי חודשי למוקד סיור בזמן אזעקה המחיר לחודש עבור שרות מוקד אבטחה רמה א' לבית פרטי או דירה 150 - 90
תוספת עבור ניידת סיורים בשבת 0 - 0
ניידת סיורים המחיר לשעה, לסייר כולל רכב ודלק 150 - 75
דמי מנוי חודשי למוקד סיור בזמן אזעקה המחיר לחודש עבור שרות מוקד אבטחה רמה א' לבית פרטי או דירה 150 - 90

שירותי שמירה

מחיר שרות תיאור השרות מחיר מומלץ
מאבטח במוסדות חינוך המחיר לשעה למאבטח חמוש רמה ב' 65 - 50
תוספת עבור שמירה בשבת 0 - 0
תוספת עבור שמירה בלילה התוספת במחיר החל מהשעה השמינית לעבודה 0 - 0
שומר לובי - חמוש המחיר לשעה, לשומר עם נשק בעמדת לובי/כניסה 65 - 50
שומר לובי - לא חמוש המחיר לשעה, לשומר ללא נשק בעמדת לובי/כניסה 52 - 42
מאבטח במוסדות חינוך המחיר לשעה למאבטח חמוש רמה ב' 65 - 50
תוספת עבור שמירה בשבת 0 - 0
תוספת עבור שמירה בלילה התוספת במחיר החל מהשעה השמינית לעבודה 0 - 0
שומר לובי - חמוש המחיר לשעה, לשומר עם נשק בעמדת לובי/כניסה 65 - 50
שומר לובי - לא חמוש המחיר לשעה, לשומר ללא נשק בעמדת לובי/כניסה 52 - 42