דיני קניין רוחני וסימני מסחר

 • הופעה לפני רשם סימני המסחר במעמד צד אחד
  0 - 0
 • עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום של סימן מסחר
  0 - 0
 • עריכת בקשה לרישום סימן מסחר, בהעדר התנגדות
  0 - 0
 • הופעה לפני רשם סימני המסחר במעמד צד אחד
  0 - 0
 • עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום של סימן מסחר
  0 - 0
 • עריכת בקשה לרישום סימן מסחר, בהעדר התנגדות
  0 - 0

שירותים משפטיים כלליים

 • עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים
  0 - 0
 • תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף בבית משפט השלום
  0 - 0
 • עתירה לבג"ץ בכל עניין, למעט בעניין צו שחרור
  0 - 0
 • בקשות ביניים אחרות בקשות המוגשות לבית משפט השלום
  0 - 0
 • תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף תביעה המוגשת לבית משפט השלום
  0 - 0
 • ערעור אזרחי לבית המשפט המחוזי 50% מהשכר שבערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-5,354 ש"ח
  0 - 0
 • ישיבה נוספת בעניין ערעור לבית המשפט המחוזי ישיבה נוספת - כל ישיבה שלאחר שתי הישיבות הראשונות
  0 - 0
 • ערעור אזרחי לבית המשפט העליון 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-7,105 ש"ח
  0 - 0
 • בקשה לצו זמני בקשה המוגשת לבית משפט השלום
  0 - 0
 • הכנת תצהיר והחתמתו
  0 - 0
 • כתיבת מכתב התראה
  0 - 0
 • חוות דעת משפטית בכתב
  0 - 0
 • התייעצות עם עורך דין - כולל בדיקת מסמכים
  0 - 0
 • התייעצות עם עורך דין - ללא בדיקת מסמכים
  0 - 0
 • עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים
  0 - 0
 • תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף בבית משפט השלום
  0 - 0
 • עתירה לבג"ץ בכל עניין, למעט בעניין צו שחרור
  0 - 0
 • בקשות ביניים אחרות בקשות המוגשות לבית משפט השלום
  0 - 0
 • תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף תביעה המוגשת לבית משפט השלום
  0 - 0
 • ערעור אזרחי לבית המשפט המחוזי 50% מהשכר שבערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-5,354 ש"ח
  0 - 0
 • ישיבה נוספת בעניין ערעור לבית המשפט המחוזי ישיבה נוספת - כל ישיבה שלאחר שתי הישיבות הראשונות
  0 - 0
 • ערעור אזרחי לבית המשפט העליון 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-7,105 ש"ח
  0 - 0
 • בקשה לצו זמני בקשה המוגשת לבית משפט השלום
  0 - 0
 • הכנת תצהיר והחתמתו
  0 - 0
 • כתיבת מכתב התראה
  0 - 0
 • חוות דעת משפטית בכתב
  0 - 0
 • התייעצות עם עורך דין - כולל בדיקת מסמכים
  0 - 0
 • התייעצות עם עורך דין - ללא בדיקת מסמכים
  0 - 0

דיני משפחה וירושה

 • אישור רווקות בבית הדין הרבני
  0 - 0
 • ערעור לבית הדין הרבני הגדול 50% מהשכר בערכאה הראשונה. הסכום לא יפחת מ-782 ש"ח.
  0 - 0
 • הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר
  0 - 0
 • בקשה לקביעת גיל בבית משפט לענייני משפחה
  0 - 0
 • משמורת ילדים שיש בה התנגדות בבית הדין הרבני
  0 - 0
 • משמורת ילדים בלי התנגדות בבית הדין הרבני
  0 - 0
 • בקשה לצו קיום צוואה או ירושה או מינוי מנהל עיזבון בהתנגדות תוספת 25% לבקשה המוגשת ללא התנגדות. כיום ברשם לענייני ירושה או בבית משפט לעניני משפחה, לפי העניין
  0 - 0
 • בקשה לצו קיום צוואה או ירושה או מינוי מנהל עיזבון בלי התנגדות 1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-3,634 ש"ח. כיום ברשם לענייני ירושה או בבית משפט לעניני משפחה, לפי העניין
  0 - 0
 • עריכת שתי צוואות הדדיות
  0 - 0
 • עריכת צוואה
  0 - 0
 • אישור רווקות בבית הדין הרבני
  0 - 0
 • ערעור לבית הדין הרבני הגדול 50% מהשכר בערכאה הראשונה. הסכום לא יפחת מ-782 ש"ח.
  0 - 0
 • הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר
  0 - 0
 • בקשה לקביעת גיל בבית משפט לענייני משפחה
  0 - 0
 • משמורת ילדים שיש בה התנגדות בבית הדין הרבני
  0 - 0
 • משמורת ילדים בלי התנגדות בבית הדין הרבני
  0 - 0
 • בקשה לצו קיום צוואה או ירושה או מינוי מנהל עיזבון בהתנגדות תוספת 25% לבקשה המוגשת ללא התנגדות. כיום ברשם לענייני ירושה או בבית משפט לעניני משפחה, לפי העניין
  0 - 0
 • בקשה לצו קיום צוואה או ירושה או מינוי מנהל עיזבון בלי התנגדות 1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-3,634 ש"ח. כיום ברשם לענייני ירושה או בבית משפט לעניני משפחה, לפי העניין
  0 - 0
 • עריכת שתי צוואות הדדיות
  0 - 0
 • עריכת צוואה
  0 - 0

דיני מיסים

 • מיסים וארנונות לבתים משותפים - ערעור או ערר 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. לא פחות מ-859 ש"ח. המחיר כולל הופעה בפני וועדת ערר
  0 - 0
 • ערעור למחוזי בנושא מס הכנסה בעניין מיסים ארנונות והיטלים. 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. הסכום לא יפחת מ-1,505 ש"ח
  0 - 0
 • ערעור מס הכנסה - מיסים ארנונות והיטלים נידון בבית המשפט המחוזי ומחושב מהסכום השנוי במחלוקת. הסכום לא יפחת מ-1,505 ש"ח
  0 - 0
 • מיסים וארנונות לבתים משותפים - ערעור או ערר 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. לא פחות מ-859 ש"ח. המחיר כולל הופעה בפני וועדת ערר
  0 - 0
 • מיסים וארנונות לבתים משותפים - ערעור או ערר 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. לא פחות מ-859 ש"ח. המחיר כולל הופעה בפני וועדת ערר
  0 - 0
 • ערעור למחוזי בנושא מס הכנסה בעניין מיסים ארנונות והיטלים. 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. הסכום לא יפחת מ-1,505 ש"ח
  0 - 0
 • ערעור מס הכנסה - מיסים ארנונות והיטלים נידון בבית המשפט המחוזי ומחושב מהסכום השנוי במחלוקת. הסכום לא יפחת מ-1,505 ש"ח
  0 - 0
 • מיסים וארנונות לבתים משותפים - ערעור או ערר 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. לא פחות מ-859 ש"ח. המחיר כולל הופעה בפני וועדת ערר
  0 - 0

דיני מקרקעין

 • רישום הערת אזהרה ע"י עורך הדין שערך את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין
  0 - 0
 • תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בבית משפט השלום 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין. הסכום לא יפחת מ-5,354 ש"ח
  0 - 0
 • הפטר או ביטול משכנתא
  0 - 0
 • העברת משכנתא
  0 - 0
 • תביעה להחזרת חזקה מנכס בבית משפט השלום 2% אחוז מערך הנכס הפנוי. הסכום לא יפחת מ-5,354 ש"ח
  0 - 0
 • רישום משכנתא 0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא. הסכום לא יפחת מ-859 ש"ח
  0 - 0
 • תביעה לפינוי או סילוק מנכס בבית משפט השלום אחוז משווי הנכס הפנוי. הסכום לא יפחת מ-5,354 ש"ח
  0 - 0
 • רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה המחיר הוא כאשר עורך דין לא טיפל בהשגת צו הירושה. המחיר הינו בעד כל יחידת מקרקעין שנרשמה
  0 - 0
 • רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן משווי הדירה הנקוב בחוזה
  0 - 0
 • חוזה שכירות לבתי עסק דמי חודש שכירות
  0 - 0
 • חלוקה ופיצול במקרקעין השכר הינו על הפעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50%
  0 - 0
 • חוזה שכירות לדירות מגורים מחצית מדמי השכירות לחודש
  0 - 0
 • רישום הערת אזהרה ע"י עורך הדין שערך את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין
  0 - 0
 • תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בבית משפט השלום 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין. הסכום לא יפחת מ-5,354 ש"ח
  0 - 0
 • הפטר או ביטול משכנתא
  0 - 0
 • העברת משכנתא
  0 - 0
 • תביעה להחזרת חזקה מנכס בבית משפט השלום 2% אחוז מערך הנכס הפנוי. הסכום לא יפחת מ-5,354 ש"ח
  0 - 0
 • רישום משכנתא 0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא. הסכום לא יפחת מ-859 ש"ח
  0 - 0
 • תביעה לפינוי או סילוק מנכס בבית משפט השלום אחוז משווי הנכס הפנוי. הסכום לא יפחת מ-5,354 ש"ח
  0 - 0
 • רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה המחיר הוא כאשר עורך דין לא טיפל בהשגת צו הירושה. המחיר הינו בעד כל יחידת מקרקעין שנרשמה
  0 - 0
 • רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן משווי הדירה הנקוב בחוזה
  0 - 0
 • חוזה שכירות לבתי עסק דמי חודש שכירות
  0 - 0
 • חלוקה ופיצול במקרקעין השכר הינו על הפעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50%
  0 - 0
 • חוזה שכירות לדירות מגורים מחצית מדמי השכירות לחודש
  0 - 0

דיני תאגידים

 • עריכת הסכם שותפות או הסכם התאגדות כסכום עריכת חוזה פחות 10% בצירוף שכר טרחה לרישום (1,859 ש"ח)
  0 - 0
 • פירוק תאגידים מרצון
  0 - 0
 • רישום שותפות בתאגיד בלי הסכם שותפות
  0 - 0
 • עריכה ורישום שעבוד אצל אותו עו"ד שערך את החוזה הראשוני בעד הרישום, תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה
  0 - 0
 • עריכה ורישום שעבוד 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה
  0 - 0
 • שינוי במסמכי רישום תאגיד לפי תקנון מצוי
  0 - 0
 • רישום חברה, אגודה שיתופית או עמותה לפי תקנון מצוי
  0 - 0
 • עריכת הסכם שותפות או הסכם התאגדות כסכום עריכת חוזה פחות 10% בצירוף שכר טרחה לרישום (1,859 ש"ח)
  0 - 0
 • פירוק תאגידים מרצון
  0 - 0
 • רישום שותפות בתאגיד בלי הסכם שותפות
  0 - 0
 • עריכה ורישום שעבוד אצל אותו עו"ד שערך את החוזה הראשוני בעד הרישום, תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה
  0 - 0
 • עריכה ורישום שעבוד 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה
  0 - 0
 • שינוי במסמכי רישום תאגיד לפי תקנון מצוי
  0 - 0
 • רישום חברה, אגודה שיתופית או עמותה לפי תקנון מצוי
  0 - 0

משפט פלילי

 • בג"ץ - צו לשחרור אדם שמוחזק שלא כדין
  0 - 0
 • ערעור על פסק דין פלילי לבית המשפט העליון
  0 - 0
 • ערעור על גזר דין פלילי בלבד בבית המשפט המחוזי
  0 - 0
 • ערעור על פסק דין פלילי בבית המשפט המחוזי
  0 - 0
 • טיעונים לעונש בבית משפט השלום
  0 - 0
 • שחרור בערבות בבית משפט השלום
  0 - 0
 • הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר
  0 - 0
 • כתב אישום פלילי - עוון עבירה שעונשה המירבי הוא שלוש שנות מאסר ונידונה בבית משפט השלום
  0 - 0
 • כתב אישום פלילי - חטא עבירה שעונשה המירבי הוא שלושה חודשי מאסר ונידונה בבית משפט השלום
  0 - 0
 • כתב אישום פלילי - גרימת מוות ברשלנות בבית משפט השלום
  0 - 0
 • משפטים פליליים בבית המשפט המחוזי
  0 - 0
 • בג"ץ - צו לשחרור אדם שמוחזק שלא כדין
  0 - 0
 • ערעור על פסק דין פלילי לבית המשפט העליון
  0 - 0
 • ערעור על גזר דין פלילי בלבד בבית המשפט המחוזי
  0 - 0
 • ערעור על פסק דין פלילי בבית המשפט המחוזי
  0 - 0
 • טיעונים לעונש בבית משפט השלום
  0 - 0
 • שחרור בערבות בבית משפט השלום
  0 - 0
 • הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר
  0 - 0
 • כתב אישום פלילי - עוון עבירה שעונשה המירבי הוא שלוש שנות מאסר ונידונה בבית משפט השלום
  0 - 0
 • כתב אישום פלילי - חטא עבירה שעונשה המירבי הוא שלושה חודשי מאסר ונידונה בבית משפט השלום
  0 - 0
 • כתב אישום פלילי - גרימת מוות ברשלנות בבית משפט השלום
  0 - 0
 • משפטים פליליים בבית המשפט המחוזי
  0 - 0

דיני נזיקין

 • שכר טרחה תאונות דרכים במידה והתיק הסתיים ללא הגשת תביעה לבית המשפט, שכר הטרחה יהיה 8% מהפיצוי שהתקבל. במידה והוגשה תביעה לבית המשפט, אך הסתיימה בפשרה, שכר הטרחה יהיה 11% מ
  13 - 8
 • תביעת נזיקין מעל 403,096 ש"ח 10% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי
  0 - 0
 • תביעת נזיקין מ-161,238 ש"ח ועד 403,096 ש"ח 12.5% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי
  0 - 0
 • תביעת נזיקין עד 161,238 ש"ח 15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי
  0 - 0
 • שכר טרחה תאונות דרכים במידה והתיק הסתיים ללא הגשת תביעה לבית המשפט, שכר הטרחה יהיה 8% מהפיצוי שהתקבל. במידה והוגשה תביעה לבית המשפט, אך הסתיימה בפשרה, שכר הטרחה יהיה 11% מ
  13 - 8
 • תביעת נזיקין מעל 403,096 ש"ח 10% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי
  0 - 0
 • תביעת נזיקין מ-161,238 ש"ח ועד 403,096 ש"ח 12.5% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי
  0 - 0
 • תביעת נזיקין עד 161,238 ש"ח 15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי
  0 - 0

דיני עבודה

 • ערעור לבית הדין הארצי לעבודה 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-7,105 ש"ח
  0 - 0
 • תביעות כספיות בבית הדין לעבודה מ-107,217 ש"ח ועד 1,053,628 ש"ח 10% מתוך 107,217 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה.
  10 - 4
 • תביעות כספיות בבית הדין לעבודה מ-26,375 ש"ח ועד 107,217 ש"ח 10% מסכום התביעה. הסכום לא יפחת מ-3,963 ש"ח.
  0 - 0
 • תביעות כספיות בבית הדין לעבודה עד 26,375 ש"ח 15% מסכום התביעה. הסכום לא יפחת מ-794 ש"ח
  0 - 0
 • ערעור לבית הדין הארצי לעבודה 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-7,105 ש"ח
  0 - 0
 • תביעות כספיות בבית הדין לעבודה מ-107,217 ש"ח ועד 1,053,628 ש"ח 10% מתוך 107,217 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה.
  10 - 4
 • תביעות כספיות בבית הדין לעבודה מ-26,375 ש"ח ועד 107,217 ש"ח 10% מסכום התביעה. הסכום לא יפחת מ-3,963 ש"ח.
  0 - 0
 • תביעות כספיות בבית הדין לעבודה עד 26,375 ש"ח 15% מסכום התביעה. הסכום לא יפחת מ-794 ש"ח
  0 - 0

הוצאה לפועל

 • הגשת תביעה להוצאה לפועל מ-1,059 ש"ח ועד 5,294 ש"ח
  0 - 0
 • הגשת תביעה להוצאה לפועל מ-706 ש"ח ועד 1,059 ש"ח
  0 - 0
 • הגשת תביעה להוצאה לפועל מ-588 ש"ח ועד 706 ש"ח
  0 - 0
 • הגשת תביעה להוצאה בפועל מ-471 ש"ח ועד 588 ש"ח
  0 - 0
 • הגשת תביעה להוצאה לפועל מ-1,059 ש"ח ועד 5,294 ש"ח
  0 - 0
 • הגשת תביעה להוצאה לפועל מ-706 ש"ח ועד 1,059 ש"ח
  0 - 0
 • הגשת תביעה להוצאה לפועל מ-588 ש"ח ועד 706 ש"ח
  0 - 0
 • הגשת תביעה להוצאה בפועל מ-471 ש"ח ועד 588 ש"ח
  0 - 0

מאמרים מקצועים