דיני קניין רוחני וסימני מסחר

מחיר שרות תיאור השרות מחיר מומלץ
הופעה לפני רשם סימני המסחר במעמד צד אחד 0 - 0
עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום של סימן מסחר 0 - 0
עריכת בקשה לרישום סימן מסחר, בהעדר התנגדות 0 - 0
הופעה לפני רשם סימני המסחר במעמד צד אחד 0 - 0
עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום של סימן מסחר 0 - 0
עריכת בקשה לרישום סימן מסחר, בהעדר התנגדות 0 - 0

שירותים משפטיים כלליים

מחיר שרות תיאור השרות מחיר מומלץ
עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 0 - 0
תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף בבית משפט השלום 0 - 0
עתירה לבג"ץ בכל עניין, למעט בעניין צו שחרור 0 - 0
בקשות ביניים אחרות בקשות המוגשות לבית משפט השלום 0 - 0
תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף תביעה המוגשת לבית משפט השלום 0 - 0
ערעור אזרחי לבית המשפט המחוזי 50% מהשכר שבערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-5,354 ש"ח 0 - 0
ישיבה נוספת בעניין ערעור לבית המשפט המחוזי ישיבה נוספת - כל ישיבה שלאחר שתי הישיבות הראשונות 0 - 0
ערעור אזרחי לבית המשפט העליון 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-7,105 ש"ח 0 - 0
בקשה לצו זמני בקשה המוגשת לבית משפט השלום 0 - 0
הכנת תצהיר והחתמתו 0 - 0
כתיבת מכתב התראה 0 - 0
חוות דעת משפטית בכתב 0 - 0
התייעצות עם עורך דין - כולל בדיקת מסמכים 0 - 0
התייעצות עם עורך דין - ללא בדיקת מסמכים 0 - 0
עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 0 - 0
תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף בבית משפט השלום 0 - 0
עתירה לבג"ץ בכל עניין, למעט בעניין צו שחרור 0 - 0
בקשות ביניים אחרות בקשות המוגשות לבית משפט השלום 0 - 0
תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף תביעה המוגשת לבית משפט השלום 0 - 0
ערעור אזרחי לבית המשפט המחוזי 50% מהשכר שבערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-5,354 ש"ח 0 - 0
ישיבה נוספת בעניין ערעור לבית המשפט המחוזי ישיבה נוספת - כל ישיבה שלאחר שתי הישיבות הראשונות 0 - 0
ערעור אזרחי לבית המשפט העליון 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-7,105 ש"ח 0 - 0
בקשה לצו זמני בקשה המוגשת לבית משפט השלום 0 - 0
הכנת תצהיר והחתמתו 0 - 0
כתיבת מכתב התראה 0 - 0
חוות דעת משפטית בכתב 0 - 0
התייעצות עם עורך דין - כולל בדיקת מסמכים 0 - 0
התייעצות עם עורך דין - ללא בדיקת מסמכים 0 - 0

דיני משפחה וירושה

מחיר שרות תיאור השרות מחיר מומלץ
אישור רווקות בבית הדין הרבני 0 - 0
ערעור לבית הדין הרבני הגדול 50% מהשכר בערכאה הראשונה. הסכום לא יפחת מ-782 ש"ח. 0 - 0
הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר 0 - 0
בקשה לקביעת גיל בבית משפט לענייני משפחה 0 - 0
משמורת ילדים שיש בה התנגדות בבית הדין הרבני 0 - 0
משמורת ילדים בלי התנגדות בבית הדין הרבני 0 - 0
בקשה לצו קיום צוואה או ירושה או מינוי מנהל עיזבון בהתנגדות תוספת 25% לבקשה המוגשת ללא התנגדות. כיום ברשם לענייני ירושה או בבית משפט לעניני משפחה, לפי העניין 0 - 0
בקשה לצו קיום צוואה או ירושה או מינוי מנהל עיזבון בלי התנגדות 1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-3,634 ש"ח. כיום ברשם לענייני ירושה או בבית משפט לעניני משפחה, לפי העניין 0 - 0
עריכת שתי צוואות הדדיות 0 - 0
עריכת צוואה 0 - 0
אישור רווקות בבית הדין הרבני 0 - 0
ערעור לבית הדין הרבני הגדול 50% מהשכר בערכאה הראשונה. הסכום לא יפחת מ-782 ש"ח. 0 - 0
הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר 0 - 0
בקשה לקביעת גיל בבית משפט לענייני משפחה 0 - 0
משמורת ילדים שיש בה התנגדות בבית הדין הרבני 0 - 0
משמורת ילדים בלי התנגדות בבית הדין הרבני 0 - 0
בקשה לצו קיום צוואה או ירושה או מינוי מנהל עיזבון בהתנגדות תוספת 25% לבקשה המוגשת ללא התנגדות. כיום ברשם לענייני ירושה או בבית משפט לעניני משפחה, לפי העניין 0 - 0
בקשה לצו קיום צוואה או ירושה או מינוי מנהל עיזבון בלי התנגדות 1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-3,634 ש"ח. כיום ברשם לענייני ירושה או בבית משפט לעניני משפחה, לפי העניין 0 - 0
עריכת שתי צוואות הדדיות 0 - 0
עריכת צוואה 0 - 0

דיני מיסים

מחיר שרות תיאור השרות מחיר מומלץ
מיסים וארנונות לבתים משותפים - ערעור או ערר 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. לא פחות מ-859 ש"ח. המחיר כולל הופעה בפני וועדת ערר 0 - 0
ערעור למחוזי בנושא מס הכנסה בעניין מיסים ארנונות והיטלים. 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. הסכום לא יפחת מ-1,505 ש"ח 0 - 0
ערעור מס הכנסה - מיסים ארנונות והיטלים נידון בבית המשפט המחוזי ומחושב מהסכום השנוי במחלוקת. הסכום לא יפחת מ-1,505 ש"ח 0 - 0
מיסים וארנונות לבתים משותפים - ערעור או ערר 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. לא פחות מ-859 ש"ח. המחיר כולל הופעה בפני וועדת ערר 0 - 0
מיסים וארנונות לבתים משותפים - ערעור או ערר 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. לא פחות מ-859 ש"ח. המחיר כולל הופעה בפני וועדת ערר 0 - 0
ערעור למחוזי בנושא מס הכנסה בעניין מיסים ארנונות והיטלים. 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. הסכום לא יפחת מ-1,505 ש"ח 0 - 0
ערעור מס הכנסה - מיסים ארנונות והיטלים נידון בבית המשפט המחוזי ומחושב מהסכום השנוי במחלוקת. הסכום לא יפחת מ-1,505 ש"ח 0 - 0
מיסים וארנונות לבתים משותפים - ערעור או ערר 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. לא פחות מ-859 ש"ח. המחיר כולל הופעה בפני וועדת ערר 0 - 0

דיני מקרקעין

מחיר שרות תיאור השרות מחיר מומלץ
רישום הערת אזהרה ע"י עורך הדין שערך את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין 0 - 0
תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בבית משפט השלום 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין. הסכום לא יפחת מ-5,354 ש"ח 0 - 0
הפטר או ביטול משכנתא 0 - 0
העברת משכנתא 0 - 0
תביעה להחזרת חזקה מנכס בבית משפט השלום 2% אחוז מערך הנכס הפנוי. הסכום לא יפחת מ-5,354 ש"ח 0 - 0
רישום משכנתא 0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא. הסכום לא יפחת מ-859 ש"ח 0 - 0
תביעה לפינוי או סילוק מנכס בבית משפט השלום אחוז משווי הנכס הפנוי. הסכום לא יפחת מ-5,354 ש"ח 0 - 0
רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה המחיר הוא כאשר עורך דין לא טיפל בהשגת צו הירושה. המחיר הינו בעד כל יחידת מקרקעין שנרשמה 0 - 0
רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן משווי הדירה הנקוב בחוזה 0 - 0
חוזה שכירות לבתי עסק דמי חודש שכירות 0 - 0
חלוקה ופיצול במקרקעין השכר הינו על הפעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50% 0 - 0
חוזה שכירות לדירות מגורים מחצית מדמי השכירות לחודש 0 - 0
רישום הערת אזהרה ע"י עורך הדין שערך את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין 0 - 0
תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בבית משפט השלום 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין. הסכום לא יפחת מ-5,354 ש"ח 0 - 0
הפטר או ביטול משכנתא 0 - 0
העברת משכנתא 0 - 0
תביעה להחזרת חזקה מנכס בבית משפט השלום 2% אחוז מערך הנכס הפנוי. הסכום לא יפחת מ-5,354 ש"ח 0 - 0
רישום משכנתא 0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא. הסכום לא יפחת מ-859 ש"ח 0 - 0
תביעה לפינוי או סילוק מנכס בבית משפט השלום אחוז משווי הנכס הפנוי. הסכום לא יפחת מ-5,354 ש"ח 0 - 0
רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה המחיר הוא כאשר עורך דין לא טיפל בהשגת צו הירושה. המחיר הינו בעד כל יחידת מקרקעין שנרשמה 0 - 0
רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן משווי הדירה הנקוב בחוזה 0 - 0
חוזה שכירות לבתי עסק דמי חודש שכירות 0 - 0
חלוקה ופיצול במקרקעין השכר הינו על הפעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50% 0 - 0
חוזה שכירות לדירות מגורים מחצית מדמי השכירות לחודש 0 - 0

דיני תאגידים

מחיר שרות תיאור השרות מחיר מומלץ
עריכת הסכם שותפות או הסכם התאגדות כסכום עריכת חוזה פחות 10% בצירוף שכר טרחה לרישום (1,859 ש"ח) 0 - 0
פירוק תאגידים מרצון 0 - 0
רישום שותפות בתאגיד בלי הסכם שותפות 0 - 0
עריכה ורישום שעבוד אצל אותו עו"ד שערך את החוזה הראשוני בעד הרישום, תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה 0 - 0
עריכה ורישום שעבוד 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה 0 - 0
שינוי במסמכי רישום תאגיד לפי תקנון מצוי 0 - 0
רישום חברה, אגודה שיתופית או עמותה לפי תקנון מצוי 0 - 0
עריכת הסכם שותפות או הסכם התאגדות כסכום עריכת חוזה פחות 10% בצירוף שכר טרחה לרישום (1,859 ש"ח) 0 - 0
פירוק תאגידים מרצון 0 - 0
רישום שותפות בתאגיד בלי הסכם שותפות 0 - 0
עריכה ורישום שעבוד אצל אותו עו"ד שערך את החוזה הראשוני בעד הרישום, תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה 0 - 0
עריכה ורישום שעבוד 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה 0 - 0
שינוי במסמכי רישום תאגיד לפי תקנון מצוי 0 - 0
רישום חברה, אגודה שיתופית או עמותה לפי תקנון מצוי 0 - 0

משפט פלילי

מחיר שרות תיאור השרות מחיר מומלץ
בג"ץ - צו לשחרור אדם שמוחזק שלא כדין 0 - 0
ערעור על פסק דין פלילי לבית המשפט העליון 0 - 0
ערעור על גזר דין פלילי בלבד בבית המשפט המחוזי 0 - 0
ערעור על פסק דין פלילי בבית המשפט המחוזי 0 - 0
טיעונים לעונש בבית משפט השלום 0 - 0
שחרור בערבות בבית משפט השלום 0 - 0
הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר 0 - 0
כתב אישום פלילי - עוון עבירה שעונשה המירבי הוא שלוש שנות מאסר ונידונה בבית משפט השלום 0 - 0
כתב אישום פלילי - חטא עבירה שעונשה המירבי הוא שלושה חודשי מאסר ונידונה בבית משפט השלום 0 - 0
כתב אישום פלילי - גרימת מוות ברשלנות בבית משפט השלום 0 - 0
משפטים פליליים בבית המשפט המחוזי 0 - 0
בג"ץ - צו לשחרור אדם שמוחזק שלא כדין 0 - 0
ערעור על פסק דין פלילי לבית המשפט העליון 0 - 0
ערעור על גזר דין פלילי בלבד בבית המשפט המחוזי 0 - 0
ערעור על פסק דין פלילי בבית המשפט המחוזי 0 - 0
טיעונים לעונש בבית משפט השלום 0 - 0
שחרור בערבות בבית משפט השלום 0 - 0
הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר 0 - 0
כתב אישום פלילי - עוון עבירה שעונשה המירבי הוא שלוש שנות מאסר ונידונה בבית משפט השלום 0 - 0
כתב אישום פלילי - חטא עבירה שעונשה המירבי הוא שלושה חודשי מאסר ונידונה בבית משפט השלום 0 - 0
כתב אישום פלילי - גרימת מוות ברשלנות בבית משפט השלום 0 - 0
משפטים פליליים בבית המשפט המחוזי 0 - 0

דיני נזיקין

מחיר שרות תיאור השרות מחיר מומלץ
שכר טרחה תאונות דרכים במידה והתיק הסתיים ללא הגשת תביעה לבית המשפט, שכר הטרחה יהיה 8% מהפיצוי שהתקבל. במידה והוגשה תביעה לבית המשפט, אך הסתיימה בפשרה, שכר הטרחה יהיה 11% מ 13 - 8
תביעת נזיקין מעל 403,096 ש"ח 10% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי 0 - 0
תביעת נזיקין מ-161,238 ש"ח ועד 403,096 ש"ח 12.5% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי 0 - 0
תביעת נזיקין עד 161,238 ש"ח 15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי 0 - 0
שכר טרחה תאונות דרכים במידה והתיק הסתיים ללא הגשת תביעה לבית המשפט, שכר הטרחה יהיה 8% מהפיצוי שהתקבל. במידה והוגשה תביעה לבית המשפט, אך הסתיימה בפשרה, שכר הטרחה יהיה 11% מ 13 - 8
תביעת נזיקין מעל 403,096 ש"ח 10% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי 0 - 0
תביעת נזיקין מ-161,238 ש"ח ועד 403,096 ש"ח 12.5% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי 0 - 0
תביעת נזיקין עד 161,238 ש"ח 15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי 0 - 0

דיני עבודה

מחיר שרות תיאור השרות מחיר מומלץ
ערעור לבית הדין הארצי לעבודה 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-7,105 ש"ח 0 - 0
תביעות כספיות בבית הדין לעבודה מ-107,217 ש"ח ועד 1,053,628 ש"ח 10% מתוך 107,217 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה. 10 - 4
תביעות כספיות בבית הדין לעבודה מ-26,375 ש"ח ועד 107,217 ש"ח 10% מסכום התביעה. הסכום לא יפחת מ-3,963 ש"ח. 0 - 0
תביעות כספיות בבית הדין לעבודה עד 26,375 ש"ח 15% מסכום התביעה. הסכום לא יפחת מ-794 ש"ח 0 - 0
ערעור לבית הדין הארצי לעבודה 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-7,105 ש"ח 0 - 0
תביעות כספיות בבית הדין לעבודה מ-107,217 ש"ח ועד 1,053,628 ש"ח 10% מתוך 107,217 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה. 10 - 4
תביעות כספיות בבית הדין לעבודה מ-26,375 ש"ח ועד 107,217 ש"ח 10% מסכום התביעה. הסכום לא יפחת מ-3,963 ש"ח. 0 - 0
תביעות כספיות בבית הדין לעבודה עד 26,375 ש"ח 15% מסכום התביעה. הסכום לא יפחת מ-794 ש"ח 0 - 0

הוצאה לפועל

מחיר שרות תיאור השרות מחיר מומלץ
הגשת תביעה להוצאה לפועל מ-1,059 ש"ח ועד 5,294 ש"ח 0 - 0
הגשת תביעה להוצאה לפועל מ-706 ש"ח ועד 1,059 ש"ח 0 - 0
הגשת תביעה להוצאה לפועל מ-588 ש"ח ועד 706 ש"ח 0 - 0
הגשת תביעה להוצאה בפועל מ-471 ש"ח ועד 588 ש"ח 0 - 0
הגשת תביעה להוצאה לפועל מ-1,059 ש"ח ועד 5,294 ש"ח 0 - 0
הגשת תביעה להוצאה לפועל מ-706 ש"ח ועד 1,059 ש"ח 0 - 0
הגשת תביעה להוצאה לפועל מ-588 ש"ח ועד 706 ש"ח 0 - 0
הגשת תביעה להוצאה בפועל מ-471 ש"ח ועד 588 ש"ח 0 - 0