adss

נגנים לאירועים

 • נבל לאירועים
  2 - 1
 • מתופפים לחתונה המחיר לזוג מתופפים
  2 - 1
 • שופר + מתופף המחיר לנגן שופר ומתופף
  2 - 1
 • שופרות לאירועים המחיר לשני נגני שופרות
  2 - 1
 • פסנתרן לאירוע
  2 - 1
 • נגן גיטרה לאירועים
  1 - 800
 • סקסופוניסט לחתונה
  1 - 800
 • כנר לחתונה
  1 - 1
 • כנריות לחתונה המחיר למופע של שתי כנריות
  3 - 1
 • נבל לאירועים
  2000 - 1200
 • מתופפים לחתונה המחיר לזוג מתופפים
  2500 - 1000
 • שופר + מתופף המחיר לנגן שופר ומתופף
  2500 - 1000
 • שופרות לאירועים המחיר לשני נגני שופרות
  2500 - 1000
 • פסנתרן לאירוע
  2000 - 1000
 • נגן גיטרה לאירועים
  1700 - 800
 • סקסופוניסט לחתונה
  1600 - 800
 • כנר לחתונה
  1700 - 1000
 • כנריות לחתונה המחיר למופע של שתי כנריות
  3000 - 1500

רקדנים לאירועים

 • רקדניות לבת מצווה המחיר לצמד של שתי רקדניות
  2 - 1
 • רקדנים לחתונה - כל רקדן נוסף
  800 - 500
 • רקדנים לחתונה המחיר לצמד של שני רקדנים
  2 - 1
 • רקדניות לבת מצווה המחיר לצמד של שתי רקדניות
  2000 - 1000
 • רקדנים לחתונה - כל רקדן נוסף
  800 - 500
 • רקדנים לחתונה המחיר לצמד של שני רקדנים
  2000 - 1000

להקות לאירועים

 • זמר לאירוע המחיר אינו כולל זמרים מפורסמים
  4 - 1
 • להקה לחתונה - כל נגן נוסף
  1 - 700
 • להקה לחתונה - 4 נגנים המחיר ללהקה לקבלת פנים של ארבעה נגנים או שלושה נגנים וזמר
  6 - 3
 • להקה לחתונה - טריו המחיר ללהקה לקבלת פנים של שלושה נגנים או שני נגנים וזמר
  4 - 2
 • זמר לאירוע המחיר אינו כולל זמרים מפורסמים
  4000 - 1500
 • להקה לחתונה - כל נגן נוסף
  1500 - 700
 • להקה לחתונה - 4 נגנים המחיר ללהקה לקבלת פנים של ארבעה נגנים או שלושה נגנים וזמר
  6000 - 3000
 • להקה לחתונה - טריו המחיר ללהקה לקבלת פנים של שלושה נגנים או שני נגנים וזמר
  4500 - 2500

תקליטנים לאירועים

 • דאבל די ג'יי - תוספת למחיר המחיר כתוספת במחיר לתקליטן באירוע
  2 - 1
 • תקליטן לאירוע קטן המחיר לתקליטן לאירוע של 50-70 איש
  2 - 1
 • תקליטן לברית המחיר לאירוע ברית או בריתה המתרחש במהלך היום
  1 - 1
 • תקליטן לבת מצווה
  5 - 2
 • תקליטן לבר מצווה
  5 - 2
 • תקליטן לחתונה
  6 - 3
 • דאבל די ג'יי - תוספת למחיר המחיר כתוספת במחיר לתקליטן באירוע
  2000 - 1000
 • תקליטן לאירוע קטן המחיר לתקליטן לאירוע של 50-70 איש
  2500 - 1000
 • תקליטן לברית המחיר לאירוע ברית או בריתה המתרחש במהלך היום
  1500 - 1000
 • תקליטן לבת מצווה
  5000 - 2000
 • תקליטן לבר מצווה
  5000 - 2000
 • תקליטן לחתונה
  6500 - 3500

מאמרים מקצועים